Opleiding & Vaardigheden

In relatie tot mijn werkzaamheden als BIM-engineer ben ik vaardig met de volgende softwarepakketten:

  • VABI Elements
  • Revit
  • Autocad
  • Stabicad for Autocad/Stabicad for Revit
  • VABI Uniforme Omgeving
  • ENORM
  • DUNCAN

Met betrekking tot de werkmethodiek BIM heb ik de afgelopen jaren ruime ervaring opgedaan als modelleur en uiteidelijk als engineer. Ook onderhoud ik al enige tijd een blog over de werktuigkundige kant van het modelleren en engineeren in BIM-modellen met Revit.

Op dit moment beschik ik over de volgende diploma’s:

  • HAVO (profiel Natuur en Techniek), leerjaar 2007-2008
  • HBO Werktuigbouwkunde (Bachelor of Science), leerjaar 2013-2014

In maart 2020 hoop ik mijn diploma voor de HIT-W van Avans+ in ontvangst te nemen (leerjaar 2017-2018).